Klasszikus zenei hangversenynaptár - határokon innen és túl

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

Az Annex-2000 Szolgáltató Betéti Társaság (2011 Budakalász, János u. 9) adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja Önt a koncertmester.hu weboldallal (továbbiakban: Weboldal) használatával és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://koncertmester.hu/informaciok/adatkezelesi-tajekoztato címen.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakbban: GDPR)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ektv.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és az adatok biztonsága érdekében megtesz minden tőle elvárható biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Annex-2000 Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2011 Budakalász, János u. 9

Cégjegyzékszám: 13-06-054503

Adószám: 28653415-2-13

A céget bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 20 9115 383

E-mail: info@koncertmester.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

3. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a Weboldalon regisztrálók illetve azon saját tartalmat megjelenítők.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 A Weboldal látogatása esetén kezelt adatok:

A Weboldal használata során a böngésző különböző sütiket (cookie-kat), rövid szöveges állományokat ment a látogató böngészőjére, melyek a látogatónak a weboldal használatához kapcsolódó legutóbbi beállításait tartalmazzák a zökkenőmentes navigáció és jobb felhasználói élmény érdekében, illetve egy egyéni azonosítót (UUID), mely a látogatási statisztika számára az egyedi látogatók által végzett tevékenységek számszerűsítését teszi lehetővé, anonim módon.
A sütik kezeléséről részletesen e tájékoztató 8. pontjában olvashat.

A Weboldal által telepített sütik személyes adatot nem tárolnak, kizárólag beállítási azonosítókat illetve anonim statisztikai illetve felhasználóazonosítókat tartalmaznak.

4.2 Regisztráció esetén kezelt adatok:

E-mail cím, felhasználónév, jelszó (csak e-mail címmel való regisztráció esetén). A regisztrált felhasználó bejelentkezésekor a rendszer egy véletlenszerű karaktersorból álló egyedi azonosítót (token) és a hozzá tartozó lejárati időpontot generál, melyet a felhasználó böngészője sütik formájában tárol. Ezen sütik személyes adatot nem tartalmaznak.

4.3 Koncertek feltöltésére, előadó regisztrációjára való jelentkezés esetén kezelt adatok:

Teljes név, telefonszám, munkahely, betöltött állás, munkahely e-mail címe

4.4 Írásos kapcsolatfelvétel esetén kezelt adatok:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám, munkahely.

4.5 Egyéb szolgáltatásra (pl. keresőrobot készítése/módosítása, kézi adatrögzítés, hirdetés megjelenítése) való szerződéskötés ill. számla kiállítása esetén kezelt adatok:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám.

5. Az adatkezelés célja

5.1 A Weboldal meglátogatása esetén:

A felhasználó böngészőjében tárolt sütik célja a zökkenőmentes navigáció és magasszintű felhasználói élmény biztosítása, valamint a látogatottsági statisztika révén a Weboldal üzemeltetője, a Weboldalon hirdetők és a Weboldalra tartalmat feltöltő személyek és szervezetek számára a látogatók preferenciáira, érdeklődésére vonatkozó visszajelzés készítése. A Weboldal által telepített, nem harmadik féltől származó sütik alapján profilalkotás illetve a felhasználóra vonatkozó automatizált döntéshozatal nem történik, a statisztikai célú sütik kizárólag a Weboldalon megjelenő egyes tartalmak látogatottságának számszerűsítését szolgálják.

5.2 Regisztráció esetén:

A regisztrációkor megadott felhasználói adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a felhasználói fiókba való belépéshez, illetve a felhasználói fiók védelme illetéktelen hozzáféréstől. Az e-mail cím kezelésének célja a felhasználó azonosítása mellett automatikus e-mailes rendszerértesítések küldése ill. szükség esetén személyes kapcsolatfelvétel.
A felhasználói azonosító süti (token) célja a felhasználó saját felhasználói fiókjához és egyéni beállításaihoz való hozzáférésének biztosítása.

5.3 Koncertek feltöltésére, előadó regisztrációjára való jelentkezés esetén:

Az előadó regisztrációja során megadott kiegészítő adatok kezelésének célja a felhasználó illetékességének megállapítása az általa újonnan regisztrált előadó / koncertszervező vonatkozásában - ld. Előadó regisztrációja. Az illetékesség ellenőrzése során szükség lehet telefonos ill. írásos (e-mail) kapcsolatfelvételre is. Az illetékesség ellenőrzésére azért van szükség, hogy a Weboldalon folyamatosan hiteles információk jelenjenek meg. Már ellenőrzött, jóváhagyott előadó esetén a későbbiekben is szükség lehet egyeztetésre e-mailben ill. telefonon.

5.4 Írásos kapcsolatfelvétel esetén:

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, válaszadás, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása.

5.5 Egyéb szolgáltatásra (pl. keresőrobot készítése/módosítása, kézi adatrögzítés, hirdetés megjelenítése) való szerződéskötés ill. számla kiállítása esetén:

Az adatkezelés célja a szerződéskötés illetve számla kiállítása.

6. Az adatkezelés jogalapja

6.1 A Weboldal meglátogatása esetén:

A Weboldal működéséhez alapvetően szükséges sütik és a Weboldal által telepített anonim statisztikai süti (UUID) esetében: az Ektv. 13/A. § valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A kényelmi, statisztikai illetve marketing célokat szolgáló sütik esetében az érintett önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

6.2 Regisztráció esetén:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

6.3 Koncertek feltöltésére, előadó regisztrációjára való jelentkezés esetén:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

6.4 Írásos kapcsolatfelvétel esetén:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

6.5 Egyéb szolgáltatásra (pl. keresőrobot készítése/módosítása, kézi adatrögzítés, hirdetés megjelenítése) való szerződéskötés ill. számla kiállítása esetén:

A szerződő fél adatai és a számlázási információk a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez illetve a számla kiállításához szükségesek, ezért az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. § valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A telefonszám és az e-mail cím esetében az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1 A Weboldal meglátogatása esetén:

A böngészőben tárolt navigációs, kényelmi és statisztikai célú sütiket a felhasználó böngészője az adatok megváltozásáig tárolja.
Az egyedi azonosítóval naplózott statisztikai adatokat a rendszer a következő hónap elején esedékes havi összesítés elkészültekor automatikusan törli, vagyis legfeljebb egy hónap időtartamig tárolja.

7.2 Regisztráció esetén:

A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintett azokat a Weboldal segítségével meg nem változtatja, vagy amíg a regisztráció és az adatok törlését nem kéri.
A bejelentkezett felhasználó a Weboldal által generált azonosító tokenjének lejárati időpontja az utolsó bejelentkezéstől számított 30 nap. A token a lejáratot követő első belépéskor törlődik a böngészőből.

7.3 Koncertek feltöltésére, előadó regisztrációjára való jelentkezés esetén:

A koncertek feltöltéséhez megadott kiegészítő adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintett azokat a Weboldal segítségével nem törli illetve meg nem változtatja, vagy amíg a regisztráció és az adatok törlését nem kéri.

7.4 Írásos kapcsolatfelvétel esetén:

Az írásos kapcsolattartás során megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintett azok törlését nem kéri.

7.5 Egyéb szolgáltatásra (pl. keresőrobot készítése/módosítása, kézi adatrögzítés, hirdetés megjelenítése) való szerződéskötés ill. számla kiállítása esetén:

A szerződéses ill. számlázási adatokat az Adatkezelő legalább az iratmegőrzés hatályos törvények szerinti időtartamáig megőrzi, ezen túlmenően mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintett azok törlését nem kéri,.

8. Sütik (cookie-k)

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Weboldal a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, melyet a látogatás egy másik fázisában vagy egy későbbi látogatás során olvas vissza.
A felhasználó böngészőjében tárolt sütik célja a zökkenőmentes navigáció és magasszintű felhasználói élmény biztosítása, valamint a látogatottsági statisztika révén a Weboldal üzemeltetője, a Weboldalon hirdetők és a Weboldalra tartalmat feltöltő személyek és szervezetek számára a látogatók preferenciáira, érdeklődésére vonatkozó visszajelzés készítése.
A Weboldal által telepített, nem harmadik féltől származó sütik személyes adatot nem tartalmaznak, ezek alapján profilalkotás illetve a felhasználóra vonatkozó automatizált döntéshozatal nem történik, az e körbe tartozó statisztikai célú sütik kizárólag a Weboldalon megjelenő egyes tartalmak látogatottságának számszerűsítését szolgálják.
A látogatói forgalom elemzésére a Weboldal saját rendszerén kívül a Google Analytics szolgáltatást is használja, mely további sütiket helyezhet el a felhasználó böngészőjében. E sütik csak a látogató előzetes hozzájárulásával helyezhetők el. A felhasználó a Google Analytics sütik elhelyezéséhez és látogatásának az említett szolgáltatásban történő elemzéséhez való hozzájárulást megtagadhatja a "Sütibeállítások" ablak alján található kapcsoló segítségével.

8.1 A működéshez alapvetően szükséges sütik

A Weboldal működtetéséhez és a zökkenőmentes navigáció biztosításához valamint a weboldal által a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez használt sütik. Ezek hiányában az oldal egyes funkciói nem működnének megfelelően. Mivel ezen sütik nem tartalmaznak személyes adatot, és ezek alapján a felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges, ezeknek a sütiknek az elhelyezéséhez és kezeléséhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása.

Süti neve Alkalmazás célja Tároló Tárolás ideje
Token Regisztrált, bejelentkezett felhasználó azonosítása véletlenszerű karaktersor alapján. Kijelentkezés esetén törlődik. LocalStorage törlésig
Expiration A Token süti lejárati időpontját (az oldalra való utolsó belépés ideje + 30 nap) tárolja. Törlődik kijelentkezés esetén, illetve ha a bejelentkezett felhasználó az e sütiben tárolt időpont után lép be az oldalra. LocalStorage törlésig
City / Region Utoljára megtekintett naptár területi beállítása. Törlődik, települési és regionális naptár közötti váltáskor. LocalStorage törlésig
Start / Month Utoljára megtekintett naptár kezdődátuma vagy hónapja. Törlődik a kezdőnapos - havi ill. alapértelmezett naptárak közti váltáskor. LocalStorage törlésig
Time A napszak-szűrő beállítását tárolja. LocalStorage törlésig

8.2 Statisztikai célú sütik

Az ebbe a kategóriába tartozó sütik a látogatottsági statisztikák elkészítésében vesznek részt. A látogatottsági statisztikák segítenek felmérni a látogatók preferenciáit, érdeklődését, visszajelzést adnak a Weboldal fejlesztői számára, a Weboldalon tartalmat megjelenítők számára az általuk felteltett egyes tartalmak fogadtatásáról, illetve segítenek a Weboldal potenciális hirdetői számára a Weboldalon megjelenő tartalmak látogatottságának rangsorolásában. Mivel ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatot, nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására, valamint segítségükkel profilalkotás és a felhasználót érintő automatikus döntéshozatal nem történik, elhelyezésükhöz nem szükséges a felhasználó hozzájárulása.

Süti neve Alkalmazás célja Tároló Tárolás ideje
UUID Egyéni látogatók elkülönítése a látogatottsági statisztika számára. Véletlenszerű karaktersort tartalmaz. LocalStorage törlésig

8.3 Google szolgáltatások által telepített sütik

A Weboldal a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) cég egyes szolgáltatásait használja. Ezek a szolgáltatások sütiket telepíthetnek a látogató böngészőjébe. A Google sütikezelésének módjáról és feltételeiről részletesen a Google Adatvédelmi és Általános Szerződési feltételek (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu) oldalon olvashat.
A Google sütik felhasználásának kezeléséhez keresse fel a Google Fiók - Adatok és adatvédelem (https://myaccount.google.com/data-and-personalization?hl=hu) oldalt, ahol bármikor elutasíthatja egyes cookie-k használatát Google-fiókja személyre szabási beállításain keresztül.

Süti neve Alkalmazás célja Tároló Tárolás ideje
__gads Ez a süti a Google hirdetési szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Célja a hirdetések megjelenésének biztosítása a webhelyen, célja pl. a weboldalon megjelenített hirdetésekkel való interakciók mérése ill. annak megelőzése, hogy ugyanaz a hirdetés túl sokszor jelenjen meg a felhasználó számára. Személyes adatot nem tartalmaz. Cookie tároló 13 hónap
G_ENABLED_IDPS A Google bejelentkezési szolgáltatása telepíti és használja. Az engedélyezett felhasználóazonosítási szolgáltató nevét tárolja. Személyes adatot nem tartalmaz. Cookie tároló tartós
_ga A Google Analytics szolgáltatás sütije. Az egyéni látogatók elkülönítésére szolgál. A Süti-figyelmeztetés "További lehetőségek" gombjára kattintva felugró "Sütibeállítások" ablakban letiltható. Cookie tároló 2 év
_ga_<azonosító> A Google Analytics szolgáltatás sütije. A munkamenet azonosítására szolgál. A Süti-figyelmeztetés "További lehetőségek" gombjára kattintva felugró "Sütibeállítások" ablakban letiltható. Cookie tároló 2 év

Google Analytics

A Google Analytics szolgáltatás által használt sütikről részletes információ (angol nyelven) a következő oldalon található: Google Analytics Cookie Usage on Websites (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) .

Google Hirdetések

A Google AdSense szolgáltatás által használt sütikről részletes információ a következő oldalon található: Hogyan használja az AdSense a cookie-kat? (https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=hu) .
A Google lehetőséget ad az általa megjelenített hirdetések személyre szabására, amit a Hirdetések személyre szabása (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu) oldalon tehet meg.

8.4 Facebook szolgáltatások által telepített sütik

A Weboldal a Facebook egyes szolgáltatásait használja, melyek sütiket telepíthetnek a látogató böngészőjébe. A Facebook által használt sütikről részletes információt a Facebook Cookie-k és más adattárolási technológiák (https://www.facebook.com/policies/cookies/) oldalán kaphat.
A Facebook adatkezeléséről a Facebook Adatkezelési Szabályzatában (https://www.facebook.com/about/privacy) tájékozódhat.

8.5 Sütibeállítások a böngészőkben

A legnépszerűbb böngészők sütikezeléséről illetve a böngészőkben lehetséges sütibeállításokról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

8.6 Saját sütibeállítások szerkesztése

Az alábbi linkre kattintva lehetősége van a sütik kezelésére adott hozzájárulását felülvizsgálni, azt részben vagy egészben visszavonni:

9. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese mellett az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges.
Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: . A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

10. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza, amíg annak törlését Ön kifejezetten nem kéri.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

10.1 A tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően email-ben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

10.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

10.3 A törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.5 Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

10.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.7 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.8 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.9 Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatvédelmi hatósági eljárás

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +3613911400
 • Fax: +3613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

11. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen dokumentum a Weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz a GDPR és az Infotv. alapján.