Klasszikus zenei hangversenynaptár - határokon innen és túl

2024. február 6. K
9:00
2024. február 6. K - 9:00
2024. február 6. kedd - 9:00

Chaconne Kézikönyv - bemutató és mesterkurzus

Ábrahám Márta
Ábrahám Márta

Előadás: 2024. február 5. 15 óra A szerző beszélgetőtársa Ittzés Tamás és Jakab Hedvig a Debreceni Egyetem docensei Mesterkurzus:2024. február 6. 9 óra

Ábrahám Márta magyarul és angolul megjelent Chaconne-kézikönyve elméleti és gyakorlati útmutatót kínál Johann Sebastian Bach d-moll partitájának (BWV 1004) Chaconne tételéhez (https://biobach.com/). A szerző a Chaconne belső, eddig ismeretlen világába kalauzolja az olvasót. Átfogó kísérletet tesz a 64 variáció egységes zenei hálózatba fonódó kapcsolatainak és rejtett dimenzióinak a feltárására. A kétkötetes kiadvány bemutatja Bach szólóhegedűre komponált szonáta–partita-ciklus kéziratának és kiadásainak a történetét; részletesen elemzi a Chaconne témáját, formáját, és a forma szimbolikáját. A formaszerkezeti és jelképi szempontok együttes alkalmazásával mutat rá a zenei összefüggések mélyebb - Bach személyes életeseményeihez kötődő - értelmezési lehetőségeire is. A kézikönyv számos kottapélda, illusztráció és táblázat segítségével kíván megalapozott képet nyújtani a szervesen egymásba fonódó zenei kapcsolatok logikájáról és rendjéről. A mű szerkezetébe ágyazott „időkód” elmélete választ ad számos zenetörténeti kérdésre, megmagyarázza a Chaconne keletkezése és Bach feleségének halála között ezidáig csak feltételezett összefüggést. “Ábrahám Márta Chaconne-kézikönyve nélkülözhetetlen mindazok számára, akik Johann Sebastian Bach zenéjét szeretik, a Chaconne értelmének megértésére törekednek, és akik felismerték a remekműből felénk áradó fényt, amely hallgatóját a középponti rend felé vezeti” – írta a kötetről Dr. Kamp Salamon, Kossuth-díjas karmester, a Magyar Bach Társaság elnöke.

Chaconne Kézikönyv - bemutató és mesterkurzus

Információk

2024. február 6. kedd, 9:00

Debreceni Egyetem • Kamaraterem

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. I. em.

További koncertek itt

Ábrahám Márta