Klasszikus zenei hangversenynaptár - határokon innen és túl

2023. március 9. Cs
19:00
2023. március 9. Cs - 19:00
2023. március 9. csütörtök - 19:00
Művészetek Háza

Szimfonikus bérlet VI.

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Szimfonikus bérlet

Műsor: Martucci: Notturno Richard Strauss: Négy utolsó ének Chausson: B-dúr szimfónia, Op. 20 Vezényel: Lorenzo Castriota Skanderbeg Közreműködők: Miskolci Szimfonikus Zenekar Ének: Brigitta Picco

Hangversenyünk programja a kései romantika–utóromantika poéziséből nyújt válogatást. Az olasz zeneszerző, zongoraművész és karmester Giuseppe Martucci (1856–1909) korának legjelentősebb olyan komponistája volt honfitársai között, aki nem írt operát. Életművének gerincét zenekari alkotásai – köztük két szimfóniával –, kamarazenéje és zongoradarabjai képezik, s mindezek fontos szerepet játszottak az olasz instrumentális muzsika történetében. Op. 70, No. 1 jelzésű, Gesz-dúr Notturnója maga a finom, átszellemült költőiség. Eredetileg zongoradarabként látott napvilágot (1891), zenekarra maga a komponista ültette át egy évtizeddel később. Richard Strauss (1864–1949) Négy utolsó ének címmel közreadott zeneszerzői hattyúdala a 84 esztendős mester műhelyéből származik. Visszatekintés e dalfüzér, két német költő – a háború után Nobel-díjat kapott Hermann Hesse, valamint az érzékeny tollú, évszázaddal korábbi Joseph von Eichendorff – sorai által életre hívott, végső üzenet. Három versszöveg (Tavasz, Szeptember, Lefekvéskor) Hessétől, míg a negyedik (Alkonypírban) Eichendorfftól való. Valódi ciklusról így nem beszélhetünk, ám a szövegek képi világa s a kései, álomszerű Strauss-muzsika poézise mégis csodálatraméltó egységet alkot a sorozatban, melynek részeként az alkony, az álomba vonulás, az ősz, az elmúlás gondolatisága egymásba fonódva, s a halál mint az álom rokona jelenik meg. Az Alkonypírban a zeneszerző önidézetét is tartalmazza: saját ifjúkori szimfonikus költeményéből, a Halál és megdicsőülésből. „Különös, irracionális lebegés teszi szinte túlvilágivá ezeket a dalokat; feltűnő a nagyon magas hangfekvések gyakorisága, a félbemaradt dallamfoszlányok tömege, az egymásba játszó halvány pasztellszínek vibrálása” – írja a monográfus Batta András: Strauss áradó lírája olykor valóban a „végső nyugalom” hangján szól. Brigitta Picco 17 évesen debütált Vivaldi Magnificatjában. 25 év operakarrierje áll mögötte, hat különböző nyelven énekelt 25 operaszereppel. A koncert első felének áradó líráját a francia muzsika lendülete, eleganciája és színkultúrájának varázsa váltja föl a második részben. Ernest Chausson (1855–1899) egyetlen befejezett – B-dúr hangnemű – szimfóniát komponált, ahogyan nagy kortársa, tanára és eszményképe, César Franck is csupán egy érett kori darabot hagyott hátra a műfajban. Franck néhány esztendővel korábbi d-moll szimfóniája jelentősen hatott a fiatalabb muzsikus szerzeményére. Ám mellette Richard Wagner korszakos életműve sem kevésbé: a huszonéves Chausson két ízben is elzarándokolt Bayreuth-ba, hogy ott, a „szentélyben ülve” láthassa-hallhassa a német mester színpadi alkotásait. Wagner hatása egyértelműen érződik a B-dúr szimfónia középtételén, főként a Trisztán és Izolda zenei világára utalva ezzel. Chausson szimfóniája 1889–90-ben keletkezett, bemutatójára a következő évben, Párizsban került sor, a szerző vezényletével. Felépítése César Franck említett d-moll szimfóniájának háromtételes, gyors–lassú–gyors szerkezetmodelljét követi: I. Lent – Allegro vivo II. Très Lent III. Animé. A kezdőtétel szonátaforma lassú bevezetővel; az utóbbi drámai hangját, fájdalmas karakterét egyetlen szemvillanás alatt söpri tova az élettelien kitárulkozó, örvendező főtéma a gyors rész élén. Borongós, szenvedésteli tónusok uralják a d-moll alaphangnemű lassútétel kezdetét, majd a folyamat lépésenként drámai tablóvá szélesedik, meghozva végül a várt feloldást (megszabadulást) is, D-dúrban. Újult lendülettel robban be a finálé viharos kezdőtémája, később a koráljellegű második téma típusában César Frank zenéjét idézi. A zárótételt figyelmes füllel hallgatva még Dvořák IX. („Új világ”) szimfóniájának finálé-kezdőtémáját is fölfedezhetjük – ámde a Chausson-mű korábbi keletű volt. Végső szakaszára a finálé lassú, ünnepélyes befejezést nyer, amely a kezdőtétel bevezetőjének zenei anyagát is visszaidézi, keretbe zárva így a kompozíciót. E megoldás Brahms III. szimfóniájának elcsöndesülő befejezéséhez hasonlítható. Lorenzo Castriota Skanderbeg karmester évek óta visszatérő vendége zenekarunknak, vezetésével olaszországi koncertúton is részt vettünk 2021 nyarán. Az albán–olasz származású Maestro elhivatott propagálója az olasz romantikus zeneirodalom rejtett kincseinek, egyben elkötelezettje minden hasonló, igazi értéknek. Sziklavári Károly

Szimfonikus bérlet VI.

Információk

2023. március 9. csütörtök, 19:00

Művészetek Háza
3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 2.

Miskolci Szimfonikus Zenekar